KotKot-Tipukoti

Suojaa ja turvaa niin hautovalle kanalle, kuin pikkuisillekin.

"Harmittavan usein käy niin, että avoimeen pesään hautomaan ryhtynyt kana saa pesään kavereita. Muut kanat käyvät joko "leikkimässä hautomista", munimassa haudottavaan pesään, syömässä haudottavia munia tai intoutuvat emon hommista pikkuisten piipityksen kuullessaan - tai ovat aggressiivisia pikkuisia kohtaan. Joka tapauksessa voi hyvällä alulla oleva haudonta mennä pahasti pieleen tai tipuset kuolla. "

KotKot-Tipukoti tuo turvaa ja suojaa niin hautovalle kanalle, kuin tipuillekin. Tipukodissa kana hautoo rauhassa, saat ilman erityisiä järjestelyitä kanan ja tiput eristettyä muusta parvesta yhteyden katkeamatta.

Mikäli tarkoitus ei ole hautoa tipuja, toimii tipukoti normaaliin tapaan pesänä, joka on helppo sivuluukusta tyhjentää.

Tipukodin katto ja lattiat ovat lämpöeristetty 50mm styroksilla, joten tiput ja munat eivät pääse kylmenemään lattiankaan kautta. Toisaalta yläpuolen pesän äänet eivät suuressa määrin haittaa alapesän hautojaa.

Miksi KotKot-tipukoti?

  1. Kana saa hautoa rauhassa ilman, että sen pesä valloitetaan.
  2. Kanalla on haudonnan aikana jaloittelutila, mihin sen pystyy hyvin ruokkimaan. Tiedät, että emo-kana varmasti syö ja juo riittävästi.
  3. Haudonnan seuranta on helppoa. Tiedät myös, milloin kana on päättänyt syystä tai toisesta hylätä pesän.
  4. Pesään ei ilmaannu ylimääräisiä munia toisten kanojen tungettua samaan pesään. Näin syöntiin menevät munat pysyvät erillaan haudottavista.
  5. Kuoriutuneet tiput ovat suojassa muilta innokkailta tai aggressiivisilta kanoilta.
  6. Pesästä tipahtanut tai karannut tipu on suojassa muulta parvelta.
  7. Tiput saavat varmasti sen ruuan, mikä niille on tarkoitettu.
  8. Tipujen juoma-asiat on mahdollista järjestää turvallisesti, eikä tipuja huku kanojen juoma-astioihin.
  9. Tiput eivät tallaudu isojen kanojen jalkoihin.
  10. Tipuilla ja kanalla on yhteys omaan parveen eristämisestä huolimatta.

Potilaan eristäminen

Tipukoti toimii hyvin myös tilanteessa, missä sairas kana pitää pystyä eristämään muista parven jäsenistä. 

Tipukoti on vakiona kaikissa täysvalmiina tilatuissa KotKot-Kotikanaloissa. Kuva KotKot6-kanalasta.

Sisältää häkkiiosan ja pesän. Sekä häkkiin että pesään on omat luukut hoitotoimenpiteitä varten.